Từ khóa: Đảo Bình Ba

Một vài địa điểm du lịch cuối tuần cho bạn

Một vài địa điểm du lịch cuối tuần cho bạn

Đảo Điệp Sơn – Khánh hòa Đảo Điệp Sơn (Khánh Hòa) là một trong những hòn đảo “hot” nhất năm 2016. Đảo Điệp Sơn nằm gọn trong lòng vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), gồm 3 hòn đảo nhỏ: Hòn Bịp